Prípravný výbor ohlásil oficiálny začiatok zberu podpisov
Prípravný výbor ohlásil oficiálny začiatok zberu podpisov

Prípravný výbor Domov-NS10.05.2021

10.5.2021 sa v Žiline uskutočnila tlačová konferencia strany DOMOV-Národná strana.

Na tlačovej konferencii predstavili členovia Prípravného výboru Pavol Slota, Ján Havránek a Jana Jányová dôvody vzniku strany a zároveň ohlásili zber podpisov na vznik nového politického subjektu.


Ako povedal predseda Prípravného výboru Pavol Slota, nový subjekt „bude presadzovať národné myšlienky, kresťanské hodnoty a sociálnu spravodlivosť pre všetkých obyvateľov Slovenska.“ Víziu stabilného a prosperujúceho Slovenska, ktoré má byť pre všetky Slovenky a Slovákov dôstojným a stabilným domovom, pevne stojacim na hodnotách našich predkov bude strana podľa jeho slov napĺňať podľa 4 pilierov, ktoré Pavol Slota definoval ako 1. Národný, 2. Sociálny, 3. Enviromentálny a 4. Kresťanský.

 

Práve Enviromentálny pilier považuje predseda Prípravného výboru strany DOMOV, Pavol Slota, za pilier, ktorému sa bude potrebné vážne venovať. „Uvedomujeme si že prostredie v ktorom žijeme, máme len požičané od svojich detí. Preto je našou  povinnosťou a tiež to musí byť aj poslaním zachovať ho našim deťom a budúcim generáciám v lepšom stave“, konštatoval Pavol Slota.

V závere svojho úvodného vystúpenia oficiálne ohlásil začiatok zberu podpisov na vznik strany uvedomujúc si, že “z dôvodov pandemických opatrení nebolo doteraz možné zbierať podpisy medzi občanmi, aj keď žiadosť o registráciu strany Prípravný výbor už podal skôr“.

 

Po Pavlovi Slotovi sa predstavili aj dvaja zvyšní členovia Prípravného výboru. Jana Jányová v skratke predstavila zámer novej národnej strany DOMOV budovať športové návyky mládeže a aktívne podporovať športové talenty. Podľa jej slov to je správna cesta na zmenu nezdravého spôsobu života, ktorý sa podľa nej „podpisuje na zlej fyzickej kondícii celej populácie“. Ako dodala: „Slovensko nebude mať kto budovať, keď národ nebude zdravý.“

Po nej sa slova ujal Ján Havránek. Svojich kolegov, ako aj seba označil za „druhú generáciu, generáciu, ktorá chce veci na Slovensku robiť po novom.“ Ako zdôraznil, „politiku na Slovensku treba regenerovať a nie degenerovať, ako sa to deje dnes“. Vízie novej strany zhrnul do presvedčenia, že „základom každého moderného štátu je národná politika. Národná politika, ktorá dokáže jasne poukázať na zásadné rozdiely medzi xenofóbnou politikou radikálov a skutočnými národnými záujmami“.

 

Na záver tlačovej konferencie členovia Prípravného výboru DOMOV-národná strana vopred poďakovali všetkým občanom Slovenska, ktorí im podpisom pomôžu založiť novú národnú stranu.


S pozdravom
Prípravný výbor Domov-NS