Domov

Národná strana Domov predstavuje iniciatívu 2. generácie národniarov, ktorí majú hlboký a úprimný vzťah k našej vlasti. Reagujeme na absenciu moderného pronárodného subjektu a naším cieľom je zabezpečiť všetkým Slovenkám a Slovákom dôstojný a stabilný Domov, pevne stojaci na hodnotách našich predkov. Presadzujeme národné myšlienky, kresťanské hodnoty a sociálnu spravodlivosť pre všetkých obyvateľov. Odmietame akýkoľvek extrémizmus a zameriavame sa na budovanie zdravého národného povedomia. Chránime naše kultúrne a prírodné dedičstvo a to všetko s modernými a reálnymi víziami do budúcnosti. Je našou povinnosťou chrániť a rozvíjať cennosti Slovenska prostredníctvom štyroch pilierov, ktoré predstavujú základ našej politiky:

I. pilier - NÁRODNÝ

Ten spája všetkých Slovákov a my urobíme všetko preto, aby sme sebe a svetu ukázali, že sme národ hrdý, sebavedomý a vyspelý!

II. pilier – SOCIÁLNY

Najzákladnejšou úlohou štátu je poskytnúť bezpečnú strechu nad hlavou všetkým Slovenkám a Slovákom. Strana Domov bude preto svojím politickým programom reagovať na naliehavé problémy súčasnosti, aby tak vytvorila primerané podmienkami na rozvoj našej spoločnosti a intelektuálnej tradície.

III. pilier - OCHRANA KULTÚRNEHO A PRÍRODNÉHO DEDIČTSTVA

Uvedomujeme si naliehavosť vytvárania takých podmienok, aby starostlivosť o kultúrne a prírodné dedičstvo Slovenska nebola len povinnosťou voči našim rodičom a starým rodičom, ale aby sa stala zároveň poslaním pre jej zachovanie našim deťom a budúcim generáciám.

IV. pilier – KRESŤANSKÝ

Národná strana Domov sa hlási k duchovnému základu, ktorý vychádza z kresťanských hodnôt a tradícií. Tie sú na našom území zakorenené viac ako tisíc rokov a tvoria základ morálneho kódexu a duchovného života. Kresťanská morálka založená na slobode, spravodlivosti a zodpovednosti nachádza opodstatnenie aj v súčasnej spoločnosti.