VYHLÁSENIE K EUROVOĽBÁM 2024

DOMOV národná strana sa ako politický subjekt nezúčastní tohtoročných volieb do Európskeho parlamentu.

DOMOV národná strana si plne uvedomuje dôležitosť nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu a závažnosť situácie ohľadom snáh o centralizáciu Európskej únie.

DOMOV národná strana nemá záujem prispievať k triešteniu voličských hlasov a k ešte väčšiemu oslabovaniu vôle občanov preferujúcich politické subjekty hlásiace sa k hodnotám národnej identity, štátotvorným záujmom slovenského národa, jeho prirodzenému právu na sebaurčenie a svojbytnosti.

Nakoľko pred uplynutím lehoty na podanie kandidátnych listín súbežne prebiehalo viacero iniciatív o spoločnom postupe, tak po náročných a zdĺhavých rokovaniach sme sa rozhodli, že jediným zmysluplným riešením je spoločný postup v týchto voľbách na kandidátnej listine Hnutia Republika, na ktorej sa nachádzajú aj ďalší významní občianski kandidáti, ktorí nie sú členmi tohto hnutia.

Zástupcom národnej strany DOMOV na kandidátnej listine Hnutia Republika je Ing. Pavol Slota na pozícií číslo 5.

V prípade zvolenia Ing. Pavla Slotu do Európskeho parlamentu deklarujeme presadzovanie suverenistickej, svojprávnej politiky a hájenie štátotvorných, svojbytných a mierových záujmov slovenského národa a občanov SR.