DOMOV národná strana nebude prispievať k triešteniu národných hlasov

Priatelia, Slovenky a Slováci, členovia a podporovatelia národnej strany DOMOV,

usilovne sme sa snažili o zjednotenie národných síl, ktorého cieľom malo byť vytvorenie dôstojnej pronárodnej politickej reprezentácie slovenského národa, ktorá by mala politickú silu presadiť žiadosti slovenského národa hlavne v podobe zachovania a posilnenia národnej identity, svojbytnosti, štátotvornosti, zvrchovanosti a práva rozhodovať o svojej budúcnosti samostatne.

Toto však stroskotalo na egách jednotlivcov, ktorí akurát riešili sebecké nároky, márnotrapné hádky a zaoberali sa hádzaním polien pod nohy tým, ktorí sa pokúšali hľadať kompromisy a podmienky na realizáciu spoločného postupu vo voľbách na čele s populárnym, autentickým a energickým lídrom. Z tohto dôvodu, sa predstavitelia národnej strany DOMOV rozhodli, že sa nadchádzajúcich volieb nezúčastnia a nebudú ani kandidovať pod záštitou inej politickej strany. Rozhodli sme sa tak z dôvodu, že nakoľko sa nám nepodarilo ponúknuť národu zmysluplne zjednotenie, tak nebudeme prispievať k triešteniu národných hlasov v týchto parlamentných voľbách.

Zároveň sa týmto chceme poďakovať hlavne organizácii BRAT za BRATA za iniciatívu a úprimnú snahu o zjednotenie národného politického spektra, a aj všetkým ostatným, ktorí boli pri tejto našej spoločnej snahe prínosom a nie prekážkou. Žiaľ, musím skonštatovať aj to, že prekážok a podrazov bolo toľko, že túto iniciatívu sa na tentokrát nepodarilo doviesť do úspešného konca.

DOMOV národná strana bude vo svojej činnosti aj naďalej pokračovať. Ďakujem za Vašu doterajšiu podporu a teším sa na spoluprácu s každým, kto bude mať úprimný záujem a nájdeme spoločný hodnotový a politický prienik.

S úctou,

Ing. Pavol Slota
predseda