Stanovisko národnej strany DOMOV k petičnej akcii Referendum 2022:

Podporujeme Referendum 2022 o páde tejto vlády a zároveň sa pripájame k zberu podpisov na petičné hárky. Činíme tak z presvedčenia, že referendum je legitímny demokratický nástroj v rukách občanov, ktorí sú jediným pôvodcom moci v našej republike a ktorých vôľu musia všetci ústavní činitelia bezpodmienečne rešpektovať. Rovnako sme presvedčení o tom, že v demokratickom svete a v demokratických štátoch, v ktorých je rešpektovanie demokracie bezpodmienečné, sa predčasné voľby uskutočňujú štandardne, nie sú žiadnou výnimkou a vrcholoví politickí predstavitelia sa ani len neopovažujú spochybňovať možnosť predčasných volieb, či vyvolania referenda občanmi, tak ako sa tomu deje u nás a deje sa tomu tak na základe vyjadrení a rozhodnutí vplyvných verejne činných osôb, ktoré sa demokraciou oháňajú pri každej možnej príležitosti.

Považujeme za našu povinnosť aktívne sa podieľať na tomto nenásilnom spôsobe prejavu občianskeho nesúhlasu a ústavou garantovaného práva postaviť sa na odpor voči každému, kto by odstraňoval naše základné ľudské práva a slobody či demokratické zriadenie našej republiky, ktorej je slovenský národ jediným štátotvorným subjektom. Zároveň Vás všetkých – Slovenky a Slovákov, týmto žiadame, aby ste neváhali podporiť Referendum 2022. Pretože, dnes už nie je čas na to, aby sa národ spoliehal na pár politikov, že mu vybojuje jeho ukradnutú slobodu, ale národ – občania sa musia aktívne zapojiť do tohto zápasu o náš spoločný a jediný DOMOV.

SLOVENSKO ZA REFERENDUM 2022.

Pozor petičný hárok môžete podpísať len raz!

Petičný hárok je potrebné čitateľne vyplniť. Ideálne paličkovým písmom.

Ak viete o niekom vo vašom okolí, kto by chcel podpísať petičný hárok a napríklad nemá počítač alebo tlačiareň, môže sa podpísať na váš hárok, ktorý obsahuje 10 riadkov.

Ak jeden hárok bude málo, môžete ich vytlačiť koľko potrebujete.

VYPLNENÉ PETIČNÉ HÁRKY MÔŽETE ZASLAŤ NA ADRESU DOMOV národná strana, Nevädzová 806/5, 82101 Bratislava-Ružinov


kontakt: info@domov-ns.sk

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU!

Prehrať video