TLÁČOVÁ SPRÁVA: VYHLÁSENIE K 2. KOLU PREZIDENTSKÝCH VOLIEB

DOMOV národná strana vyzýva slovenský národ a občanov SR, aby prišli voliť v čo najväčšom počte a neboli ľahostajnými a ľahkovážnymi k našej štátotvornosti, našej národnej svojbytnosti, k osudu nás všetkých a našich detí.

V národnej strane DOMOV veríme, že sa všetci správne rozhodneme, že si plne uvedomujeme vážnosť situácie a v sobotu si nájdeme chvíľu pre svoju vlasť a prídeme si vzájomne dopomôcť k zvoleniu Petra Pellegriniho za nového prezidenta Slovenskej republiky.

DOMOV národná strana v 1. kole prezidentských volieb vyjadrila podporu Štefanovi Harabinovi, ktorý získal takmer 265 tisíc hlasov a obsadil 3. miesto. Práve voličské hlasy odovzdané Štefanovi Harabinovi môžu v 2. kole rozhodnúť o víťazstve Petra Pellegriniho, resp. o prehre Ivana Korčoka.

Vyjadrenie Pavla Slotu (DOMOV národná strana, predseda) a jeho otca Jána Slotu (bývalý predseda SNS) k 2. kolu prezidentských volieb: https://youtu.be/zVM0Jah90o0

Prehrať video

Stanovisko národnej strany DOMOV k petičnej akcii Referendum 2022:

Podporujeme Referendum 2022 o páde tejto vlády a zároveň sa pripájame k zberu podpisov na petičné hárky. Činíme tak z presvedčenia, že referendum je legitímny demokratický nástroj v rukách občanov, ktorí sú jediným pôvodcom moci v našej republike a ktorých vôľu musia všetci ústavní činitelia bezpodmienečne rešpektovať. Rovnako sme presvedčení o tom, že v demokratickom svete a v demokratických štátoch, v ktorých je rešpektovanie demokracie bezpodmienečné, sa predčasné voľby uskutočňujú štandardne, nie sú žiadnou výnimkou a vrcholoví politickí predstavitelia sa ani len neopovažujú spochybňovať možnosť predčasných volieb, či vyvolania referenda občanmi, tak ako sa tomu deje u nás a deje sa tomu tak na základe vyjadrení a rozhodnutí vplyvných verejne činných osôb, ktoré sa demokraciou oháňajú pri každej možnej príležitosti.

Považujeme za našu povinnosť aktívne sa podieľať na tomto nenásilnom spôsobe prejavu občianskeho nesúhlasu a ústavou garantovaného práva postaviť sa na odpor voči každému, kto by odstraňoval naše základné ľudské práva a slobody či demokratické zriadenie našej republiky, ktorej je slovenský národ jediným štátotvorným subjektom. Zároveň Vás všetkých – Slovenky a Slovákov, týmto žiadame, aby ste neváhali podporiť Referendum 2022. Pretože, dnes už nie je čas na to, aby sa národ spoliehal na pár politikov, že mu vybojuje jeho ukradnutú slobodu, ale národ – občania sa musia aktívne zapojiť do tohto zápasu o náš spoločný a jediný DOMOV.

SLOVENSKO ZA REFERENDUM 2022.

Pozor petičný hárok môžete podpísať len raz!

Petičný hárok je potrebné čitateľne vyplniť. Ideálne paličkovým písmom.

Ak viete o niekom vo vašom okolí, kto by chcel podpísať petičný hárok a napríklad nemá počítač alebo tlačiareň, môže sa podpísať na váš hárok, ktorý obsahuje 10 riadkov.

Ak jeden hárok bude málo, môžete ich vytlačiť koľko potrebujete.

VYPLNENÉ PETIČNÉ HÁRKY MÔŽETE ZASLAŤ NA ADRESU DOMOV národná strana, Nevädzová 806/5, 82101 Bratislava-Ružinov


kontakt: info@domov-ns.sk

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU!

Prehrať video

DOMOV národná strana nebude prispievať k triešteniu národných hlasov

Priatelia, Slovenky a Slováci, členovia a podporovatelia národnej strany DOMOV,

usilovne sme sa snažili o zjednotenie národných síl, ktorého cieľom malo byť vytvorenie dôstojnej pronárodnej politickej reprezentácie slovenského národa, ktorá by mala politickú silu presadiť žiadosti slovenského národa hlavne v podobe zachovania a posilnenia národnej identity, svojbytnosti, štátotvornosti, zvrchovanosti a práva rozhodovať o svojej budúcnosti samostatne.

Toto však stroskotalo na egách jednotlivcov, ktorí akurát riešili sebecké nároky, márnotrapné hádky a zaoberali sa hádzaním polien pod nohy tým, ktorí sa pokúšali hľadať kompromisy a podmienky na realizáciu spoločného postupu vo voľbách na čele s populárnym, autentickým a energickým lídrom. Z tohto dôvodu, sa predstavitelia národnej strany DOMOV rozhodli, že sa nadchádzajúcich volieb nezúčastnia a nebudú ani kandidovať pod záštitou inej politickej strany. Rozhodli sme sa tak z dôvodu, že nakoľko sa nám nepodarilo ponúknuť národu zmysluplne zjednotenie, tak nebudeme prispievať k triešteniu národných hlasov v týchto parlamentných voľbách.

Zároveň sa týmto chceme poďakovať hlavne organizácii BRAT za BRATA za iniciatívu a úprimnú snahu o zjednotenie národného politického spektra, a aj všetkým ostatným, ktorí boli pri tejto našej spoločnej snahe prínosom a nie prekážkou. Žiaľ, musím skonštatovať aj to, že prekážok a podrazov bolo toľko, že túto iniciatívu sa na tentokrát nepodarilo doviesť do úspešného konca.

DOMOV národná strana bude vo svojej činnosti aj naďalej pokračovať. Ďakujem za Vašu doterajšiu podporu a teším sa na spoluprácu s každým, kto bude mať úprimný záujem a nájdeme spoločný hodnotový a politický prienik.

S úctou,

Ing. Pavol Slota
predseda