TLÁČOVÁ SPRÁVA:

VYHLÁSENIE K 2. KOLU PREZIDENTSKÝCH VOLIEB

DOMOV národná strana vyzýva slovenský národ a občanov SR, aby prišli voliť v čo najväčšom počte a neboli ľahostajnými a ľahkovážnymi k našej štátotvornosti, našej národnej svojbytnosti, k osudu nás všetkých a našich detí.

V národnej strane DOMOV veríme, že sa všetci správne rozhodneme, že si plne uvedomujeme vážnosť situácie a v sobotu si nájdeme chvíľu pre svoju vlasť a prídeme si vzájomne dopomôcť k zvoleniu Petra Pellegriniho za nového prezidenta Slovenskej republiky.

DOMOV národná strana v 1. kole prezidentských volieb vyjadrila podporu Štefanovi Harabinovi, ktorý získal takmer 265 tisíc hlasov a obsadil 3. miesto. Práve voličské hlasy odovzdané Štefanovi Harabinovi môžu v 2. kole rozhodnúť o víťazstve Petra Pellegriniho, resp. o prehre Ivana Korčoka.

Vyjadrenie Pavla Slotu (DOMOV národná strana, predseda) a jeho otca Jána Slotu (bývalý predseda SNS) k 2. kolu prezidentských volieb: https://youtu.be/zVM0Jah90o0

VYHLÁSENIE K EUROVOĽBÁM 2024

DOMOV národná strana sa ako politický subjekt nezúčastní tohtoročných volieb do Európskeho parlamentu.

DOMOV národná strana si plne uvedomuje dôležitosť nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu a závažnosť situácie ohľadom snáh o centralizáciu Európskej únie.

DOMOV národná strana nemá záujem prispievať k triešteniu voličských hlasov a k ešte väčšiemu oslabovaniu vôle občanov preferujúcich politické subjekty hlásiace sa k hodnotám národnej identity, štátotvorným záujmom slovenského národa, jeho prirodzenému právu na sebaurčenie a svojbytnosti.

Nakoľko pred uplynutím lehoty na podanie kandidátnych listín súbežne prebiehalo viacero iniciatív o spoločnom postupe, tak po náročných a zdĺhavých rokovaniach sme sa rozhodli, že jediným zmysluplným riešením je spoločný postup v týchto voľbách na kandidátnej listine Hnutia Republika, na ktorej sa nachádzajú aj ďalší významní občianski kandidáti, ktorí nie sú členmi tohto hnutia.

Zástupcom národnej strany DOMOV na kandidátnej listine Hnutia Republika je Ing. Pavol Slota na pozícií číslo 5.

V prípade zvolenia Ing. Pavla Slotu do Európskeho parlamentu deklarujeme presadzovanie suverenistickej, svojprávnej politiky a hájenie štátotvorných, svojbytných a mierových záujmov slovenského národa a občanov SR.

„Pokiaľ budú naše srdcia biť, dotiaľ bude slovenský národ žiť.“
– Ing. Pavol Slota

Ing. Pavol Slota

predseda DOMOV-NS

pavol.slota@domov-ns.sk

Mgr. Branislav Ondruška

člen predsedníctva DOMOV-NS

branislav.ondruska@domov-ns.sk

Tomáš Bandzi

člen predsedníctva DOMOV-NS

tomas.bandzi@domov-ns.sk

Ing. Ján Mihálik

člen predsedníctva DOMOV-NS

jan.mihalik@domov-ns.sk

Mgr. Jaroslav Kolíšek

člen predsedníctva DOMOV-NS

 

Naša identita

Naša politika vychádza zo štátotvorných záujmov a prirodzeného práva slovenského národa na sebaurčenie, na zachovanie, vyjadrenie, ochranu a rozvoj národnej svojbytnosti a identity Sloveniek a Slovákov vo zvrchovanej a slobodnej Slovenskej republike vyznávajúcej pluralitu názorov, slobodnú politickú súťaž v slobodných voľbách ako prejavu vôle väčšiny ľudu v parlamentnej demokracii.
Naša politika je založená na hodnotách vlastenectva, slobody a služby vlasti – nášmu domovu, na skutočných činoch riešiacich naliehavé problémy ľudí a spoločnosti ako takej. Prioritou našej stratégie a konkrétnych plánov je dosiahnutie národného prežitia, sociálno-ekonomického blaha a slobodného rozvoja rodiny, spoločnosti, národa a štátu založeného na tradičnej kultúre a morálnych hodnotách vyplývajúcich z kresťanských princípov.

Bratislava má svoje problémy, ktoré je nutné riešiť

Bratislava, ako hlavné mesto prirodzene láka mnohých na život v nej. Niektorí len dočasne, prechodne a niektorí na stálo. Bez ohľadu na to, nároky ľudí na jej správne fungovanie sú oprávnené a je úlohou vedenia mesta, aby ich dokázalo zabezpečiť. Aj preto, že mám záujem priamo vplývať na zvyšovanie efektivity mestskej politiky a tým podporovať rast životnej úrovne tu u nás doma, v blížiacich sa komunálnych voľbách budem kandidovať aj na post poslankyne mestského zastupiteľstva. Ktoré oblasti vnímam ako tie, ktoré nás v našom meste tlačia?

Udalosti

Komunálne voľby 2022

Zúčastnite sa komunálnych volieb. Máte to vo svojich rukách.

Komunálne voľby 2022

Auis nostrud exercitation ullam laboris nisitm sed aliquip duis autes ure dolor magna aliqua quis nostrud.

Komunálne voľby 2022

Auis nostrud exercitation ullam laboris nisitm sed aliquip duis autes ure dolor magna aliqua quis nostrud.

Program a ciele

Vlastenectvo

Naša politika vychádza zo štátotvorných záujmov a prirodzeného práva slovenského národa na sebaurčenie, na zachovanie, vyjadrenie, ochranu a rozvoj národnej svojbytnosti a identity Sloveniek a Slovákov vo zvrchovanej a slobodnej Slovenskej republike vyznávajúcej pluralitu názorov, slobodnú politickú súťaž v slobodných voľbách ako prejavu vôle väčšiny ľudu v parlamentnej demokracii.

Sloboda

Naša politika je založená na hodnotách vlastenectva, slobody a služby vlasti - nášmu domovu, na skutočných činoch riešiacich naliehavé problémy ľudí a spoločnosti ako takej. Prioritou našej stratégie a konkrétnych plánov je dosiahnutie národného prežitia, sociálno-ekonomického blaha a slobodného rozvoja rodiny, spoločnosti, národa a štátu založeného na tradičnej kultúre a morálnych hodnotách vyplývajúcich z kresťanských princípov.

Služba vlasti

Ako nekompromisná vlastenecká sila považujeme za svoju povinnosť postaviť sa na odpor akýmkoľvek pokusom obmedzovať rozvoj Slovenska, ohrozovať jeho štátne zriadenie a rozdeľovať ľudí a národ. DOMOV národná strana zároveň odmieta všetky formy sociálnych experimentov, ekonomický populizmus a závislosť na cudzích, ako aj ideologický fanatizmus.

Predvolebné diskusie:

Pavol Slota, kandidát na primátora Žiliny